Paslaugos

Pastatų, statinių ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Statinių kadastriniai matavimai
atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus
nekilnojamojo turto pakitimus. Kai yra atlikti kadastriniai matavimai ir suformuota kadastro duomenų
byla, užsakovas gauna kadastrinių matavimų bylą, su kuria turi kreiptis į statybų inspekciją.

Geodeziniai matavimai statybos aikštelėse

Atliekami darbai statybos aikštelėse — tai pastatų projektinių ašių nužymėjimas vietovėje; ašių išnešimas į saugų nuo vykdomų darbų atstumą; ašių perkėlimas ant statinio elementų (aptvarų, kolonų, perdangų).

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinė nuotrauka

Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotrauka – tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje (LKS 94) koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Inžinerinių tinklų kadastriniai
matavimai

Tai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti
požeminiai inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Atliekant kadastrinius matavimus yra nustatoma tiksli
tinklų erdvinė padėtis (posūkio taškų koordinatės, atstumai, linijų ilgiai), techninės charakteristikos
(kabelio tipas, tinklo rūšis ir medžiaga), kadastro duomenys ir vertės.

Kadastriniai (geodeziniai)
matavimai

Veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas,
žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai
nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų
plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys, taip pat parengema kadastrinių (geodezinių)
matavimų byla.

Topografinių planų
rengimas

Topografiniai planai – topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Riboženklių atstatymas

Riboženklių atstatymas yra reikalingas tuomet, kada jie yra sunaikinami, kai
norima įrengti ne laikinus, o nuolatinius riboženklius. Riboženklių atstatymas atliekamas pagal numatytą
planą, žemėtvarkos projektą, arba kitais planavimo dokumentais.

Ribų nužymėjimo darbai

Tai geodezinių matavimų darbai, kuriais yra nustatoma tiksli taško vieta
vietovėje LKS 94 koordinačių sistemoje. Taško vieta pažymima specialiais riboženkliais, dažais, markeriu
ar kitaip įtvirtinant vietovėje.

Žemės darbų tūrių skaičiavimas

Statybos aikštelėje pirmieji pradeda dirbti žemės darbus atliekantys
darbininkai. Atsiradus dideliam poreikiui tiksliai apskaičiuoti atliktų arba planuojamų atlikti žemės darbų
kiekį, teikiame žemės darbų tūrių skaičiavimo paslaugą – iškasos tūris, sankasos tūris, krūvos tūris,
projektiniai žemės darbai, faktiniai žemės darbai.

Pastatų Geodezinės Nuotraukos

Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje (LKS 94) koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Fasado išpildomoji nuotrauka

Fasado, išorinių sienų ar vidaus sienų išpildomosios nuotraukos yra
atliekamos norint nustatyti tikslų pasirinkto objekto plotą. Taip pat norint apsakaičiuoti sunaudotų
medžiagų ar atliktų darbų kiekius.

Konsultacija

Mūsų specialistai visada pasiruošę jums padėti bet kokiu jus dominančiu klausimu
susijusiu su geodezija bei kadastru